Nářečí na Malé Hané

19. 07. 2019 9:13:42
Nedávno jsem četl, že se Hanáci smějí, jak v televizi interpretují hanácké nářečí (dnes je "správné" označení středomoravská nářečí).

Pisatel si ale neuvědomil, že hanácká nářečí jsou (resp. byla) rozšířena na poměrně velkém území a vzájemně se odlišují, často i v sousedních vesnicích.

Protože pocházím z této jazykové oblasti, rozhodl jsem se na hanácké nářečí podívat. Při hledání literatury jsem narazil na to, že jsou poměrně slušně zpracována nářečí z oblastí větších měst (Olomoucko, Prostějovsko, Zábřežsko, aj.), ale okrajové oblasti a malá sídla jsou trochu opomíjena. Nářečí přitom i z vesnic mizí a postupně jsou nahrazována obecnou češtinou. Bylo by škoda povědomí o nich úplně ztratit.

Jak už jsem zmínil, pocházím z hanáckého prostředí a v době, kdy jsem zde žil (padesátá a šedesátá léta minulého století) tam bylo nářečí zcela běžně používáno. Vždyť i ve škole, když jsme přišli do první třídy, se paní učitelka na začátku nevěnovala výuce čtení a psaní, ale jejím prvním úkolem bylo naučit nás českému jazyku. Ale i ve vyšší třídě se stalo, že žáček vyvolaný k přednesu vybraných slov po s spustil: sēté, sēn, sér, sērové,...

V následujících několika pokračováních bych chtěl popsat nářečí používané na Malé Hané (oblast mezi Jevíčkem a Boskovicemi) a zejména variantou používanou v obcích Borotín, Vanovice a Cetkovice. A ještě než začnu malá poznámka: malohanácké nářečí používá dvě hlásky, které nemají v české abecedě svůj ekvivalent - široké e a široké o. Ve svém textu je budu označovat ē a ō (v literatuře o nářečích používají autoři znaky ê, nebo ę a â, nebo ą, případně je nerozlišují vůbec). Malý příklad pro začátek: českou větu Šli dva a prostřední upadl, by rodilý mluvčí přeložil: Šlē dvá a prostředni sebó prašťēl (slovo upadnout má sice překlad hōpadnót, spadnót, ale hōpadnót může kapesníček a spadnót chleba s máslem namazanou stranou na zem).

A teď už k malohanáckému nářečí.

V nářečí je běžně používáno osm samohlásek krátkých - a, e, ē, i, o, ō, y, u - a tři dlouhé - á, é, ó. Stejně jako v češtině má délka samohlásek vliv na význam slov (lák - lak, bék - bek, brók - brok). Zcela výjimečně se vlivem pronikající obecné češtiny vyskytuje dlouhé i, které však není tak dlouhé jako v češtině, a vůbec se nevyskytují dvojhláska ou a dlouhá u a y. Dvojhláska ou bývá zpravidla nahrazena ó (dlouho - dlóho, brouk - brók), dlouhé y zpravidla nahrazuje é (široký - šēroké, výška - véška) a ú a ů nahrazuje ó, případně hó a u (úkol - ókol; úhor - hóhor, óhor; dům - dum). Vůbec se nepoužívají dlouhé varianty ē a ō, ale slabiky s těmito samohláskami mají ve slovech vedlejší přízvuk, který není tak výrazný jako přízvuk hlavní (cēbōle - cibule, peřēna - peřina); přízvuky jsou naznačeny podtržením. Na rozdíl od češtiny, kde je ó výjimečné a většinou jen v převzatých slovech, je v malohanáckém nářečí ó velmi časté.

V předchozím odstavci jsem zmínil přízvuk ve slovech. Stejně jako v češtině je přízvuk na první slabice (krava - kráva, v dině - ve vsi) a nebo v případech použití slabikové předložky (ve škole, na stole). Na rozdíl od češtiny jsou přízvučné i příklonky, kdy obsahují ē nebo ō (přál ch mō to - přál bych mu to); příklonka -li se v malohanáčtině nevyskytuje (bude-li - jetslē bōde, máte-li - gdēš máte, přijde-li - pokuť přēndē).

Větná skladba - stavba vět v malohanáckém nářečí je obdobná jako v češtině. Ve srovnání s češtinou se častěji uvádí podmět, který může být v české větě zamlčen (Neseš knihu? - Tē neseš knižkō?). Vyskytují se věty jednoduché (Prši. - Prší.; Přēcházi lito. - Přichází léto.; Bēl bēch napsal. - Napsal bych.) i souvětí (Na polich só trachtore a brzo bōde všecko zvorany - Na polích jsou traktory a brzy bude všechno zoráno.).

Pro začátek by to bylo všechno a příště bychom se mohli zaobírat podstatnými jmény. Předpokládám, že v diskusi, bude-li nějaká, se čtenáři ovládající malohanácké nářečí pokusí navrhnou, čím bych se mohl zabývat, případně doplní, nebo opraví nepřesnosti v mém příspěvku.

A ještě překlad poslední věty: Pro začátek bē to bēlo všecko a přiště bēsme se mohlē zabévat podstanyma menama. Předpokládám, že v diskōzē, jestlē nějaká bōde, čtenáři, keři ovládajó malohanácky nářeči, se pokōsi navrhnót, čém bēch se mohl zabévat, připadně doplníjó čē opravijó nepřesnosti v mym přispěvkō.

Autor: Jan Sedláček | pátek 19.7.2019 9:13 | karma článku: 21.59 | přečteno: 687x

Další články blogera

Jan Sedláček

Nářečí na Malé Hané IV

Poslední část věnovaná skloňování podstatných jmen se bude zabývat podstatnými jmény rodu středního.

9.8.2019 v 15:53 | Karma článku: 7.47 | Přečteno: 208 | Diskuse

Jan Sedláček

Nářečí na Malé Hané III

S pátkem přicházím s dalším povídáním o nářečí na Malé Hané, v němž se zaměříme na skloňování podstatných jmen rodu ženského.

2.8.2019 v 15:20 | Karma článku: 6.89 | Přečteno: 374 | Diskuse

Jan Sedláček

Nářečí na Malé Hané II

Je tu opět pátek a s ním přichází druhá část povídání o nářečí na Malé Hané, v němž se budu věnovat podstatným jménům rodu mužského.

26.7.2019 v 11:02 | Karma článku: 12.03 | Přečteno: 359 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Pavel Hewlit

Už máte svého psychiatra?

Je nový trend mít ho. Dokonce je tak populární, že psychiatři hlásí nedostatek lidí ve svých řadách a radí Vám najít si takového lékaře co nejdřív, poněvadž zítra už může být pozdě.

24.8.2019 v 12:46 | Karma článku: 10.75 | Přečteno: 194 | Diskuse

Helena Vlachová

Milujete-li sex

Milujete-li sex, milujete své tělo, umíte mu dělat dobře a ono vás pak poslouchá. Prožívat slast, jež se rovná poloviční smrti, je velkým kořením života.

24.8.2019 v 11:10 | Karma článku: 19.67 | Přečteno: 589 | Diskuse

Beata Krusic

Zola a Dostojevskij v přímém přenosu

Až s podivem se mi občas jeví skutečnost, když téma, kterým se zaobírám v úrovni debaty, druhý den se mi zhmotní v podobě malého zážitku.

24.8.2019 v 0:16 | Karma článku: 9.36 | Přečteno: 246 | Diskuse

Karel Trčálek

Jsem fakt blb

„Jste fakt blb,“ napsal mi tuhle v diskuzi pod článkem pan Ráž. A já, díky bohu, spolu s mnohými jinými nemohu, než jen oficiálně souhlasit. Jsem fakt blb

23.8.2019 v 18:05 | Karma článku: 18.73 | Přečteno: 491 | Diskuse

Jan Pražák

Šťastná v neštěstí

Víš, Maruško, už jsem si ani nemyslela, že dokážu bejt ještě někdy v životě šťastná. Toho smutnýho dne kdy, můj Vláďa spadnul ze skály, se mi úplně zhroutil život a já byla přesvědčená, že už se z toho nevzpamatuju.

23.8.2019 v 14:18 | Karma článku: 23.58 | Přečteno: 490 | Diskuse
Počet článků 560 Celková karma 11.99 Průměrná čtenost 1011
Důchodce z České Třebové, jehož dlouholetým koníčkem je kosmonautika a zejména její historie a historie souvisejících oborů (raketová technika, astronomie, astrobiologie). Ale sleduje i dění současné kosmonautiky - viz http://novinkykosmonautiky.blogspot.com/

Najdete na iDNES.cz